მერები ეკონომიკური ზრდისათვის - ზოგადი ინფორმაცია

მერები ეკონომიკური ზრდისთვის (M4EG Facility) წარმოდგენს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ინიციატივას, რომელიც მერებისა და მათი გუნდების ხელშეწყობაზეა ორიენტირებული და ფარავს აღმოსავლეთ პარტნიორობის რეგიონს. რესურსები, ქსელური მუშაობა და სასწავლო შესაძლებლობების უზრუნველყოფით, ინიციატივა ხელს უწყობს განვითარების ახალი მიმართულებების კვლევას იმისთვის, რომ ქალაქები უფრო მიმზიდველი გახდეს მოსახლეობისა და ინვესტორებისთვის. პროგრამის პრინციპია ‘ჰიპერ-ადგილობრივი’ და ყოვლისმომცველი მიდგომა. კომპლექსური პრობლემების გადაჭრა მოკლე გზებით ვერ მოხდება - როგორია თქვენი მუნიციპალიტეტის მიდგომა მუდმივი შემეცნების, ექსპერიმენტების და თანამშრომლობის მიმართ, იმისთვის რომ ვიყოთ #მზადმომავლისთვის“?

შეიტყვე მეტი