Un portofoliu este o metodă complementară menită să ajute factorii de decizie să rezolve problemele în care metodele tradiționale nu sunt suficiente. Este un instrument de rezolvare a problemelor pentru schimbarea transformatoare într-un oraș.

Apelul pentru portofolii al inițiativei M4EG pentru orașe va lucra cu 12 municipalități selectate pentru a proiecta și gestiona dinamic un portofoliu municipal de transformare – un mecanism adaptativ de învățare și de luare a deciziilor pentru a răspunde provocărilor complexe cu care se confruntă municipalitățile.

Întrucât structurile orașului sunt extrem de complexe, cu diferite straturi de actori și angajamente, călătoria portofoliului va duce municipalitățile pe calea descoperirii întru reimaginarea orașelor prin „TRANSFORMARE URBANĂ” și întru identificarea modalităților de a crea spații urbane receptive, rezistente și durabile în care municipalitățile vor avea oportunități economice sporite și comunități vibrante în forme variate și compacte, cu mentalități deschise.

Criterii de eligibilitate

Acestea sunt criteriile de eligibilitate utilizate pentru Apelul pentru exprimarea interesului:

01

Autoritățile locale trebuie să fie situate într-una dintre țările Parteneriatului Estic.

02

Autoritățile locale trebuie să fi avut un PDEL (elaborat în cadrul Fazei I a inițiativei Primarii pentru creștere economică;

03

03 Demonstrarea unei înțelegeri a gândirii sistemice, inclusiv măsurate prin dovezi ale planului și programelor de lucru anterioare;

04

Demonstrarea unui angajament clar de a testa o nouă abordare și o mentalitate deschisă pentru a face inovație, măsurată prin nivelul de interes și timpul alocat unei astfel de activități pilot;

05

Capacitate adecvată de a face inovare măsurată prin dovezi/experiențe confirmate privind aplicarea abordărilor și instrumentelor inovatoare, și capacitatea tehnică și/sau de coordonare pentru implementarea proiectelor anterioare și pentru a obține realizări concrete și durabile;

06

Dovezi ale unui impact pozitiv într-un proiect anterior de dezvoltare comunitară, care confirmă experiența;

07

Capacitatea managerială a municipalității să implice cetățenii în co-crearea proiectelor de dezvoltare și să asigure niveluri ridicate de implicare/participare a cetățenilor, așa cum este demonstrat printr-un istoric al inițiativelor implementate. Aceasta ar include demonstrarea muncii în colaborare – adică dovada lucrului în grup, sarcina avută

08

O anumită experiență în domeniul inovației sau al gândirii axate pe design ar putea fi considerată un avantaj.