Facilitatea Primari pentru creștere economică (M4EG), o inițiativă comună a UE și PNUD, este o invitație de a reimagina spațiile urbane și locale pentru schimbare pozitivă transformatoare și pregătire pentru viitor.

Inițiativa M4EG a fost lansată în 2017 pentru autoritățile locale din Parteneriatul Estic, iar faza actuală este implementată de PNUD.

Autoritățile locale care sunt membre ale M4EG vor primi noi oportunități de învățare și creare de rețele.

Aceasta include o nouă generație de Planuri de dezvoltare economică locală, trecerea de la abordarea bazată pe proiecte la o abordare bazată pe „portofoliu de opțiuni” pentru soluționarea provocărilor complexe, precum și mentorat și granturi în materie de inovare.

Toate se vor reuni și vor fi împărtășite în cadrul Centrului urban de învățare

Reperele principale:
Reperele principale:
  • Facilitatea acoperă orașe mici și mari din țările Parteneriatului Estic.
  • Pe o perioadă de 4 ani, aproximativ 350 de autorități locale vor beneficia de activități de formare, dezvoltare a capacităților și schimb de cunoștințe, prin Centrul urban de învățare și program.
  • Cel puțin 50 de autorități locale vor fi sprijinite pentru a dezvolta o nouă generație de planuri de dezvoltare economică locală, bazate pe metodologia inițiativei Primarii pentru creștere economică.
  • Cel puțin 50 de autorități locale vor fi sprijinite pentru a dezvolta o nouă generație de planuri de dezvoltare economică locală, bazate pe metodologia inițiativei Primarii pentru creștere economică.
  • Fonduri de lansare a inovării pentru cel puțin 20 de autorități locale care vor explora cum ar putea fi reimaginarea orașului sau a spațiului orașului. Acest lucru va permite autorităților locale cu PDEL-uri dezvoltate să treacă în faza de implementare, care a fost identificată ca un domeniu care trebuie consolidat în prima fază a programului.
  • Începeți călătoria