Întrucât structurile orașului sunt extrem de complexe, cu diferite straturi de actori și angajamente, echipa se va concentra pe „TRANSFORMARE URBANĂ”, creând un spațiu urban receptiv, rezistent și durabil.

Calea de învățare

Autoritățile locale vor beneficia de noi capacități de învățare și de acces la finanțare pentru a aborda problemele legate de redresare economică după criză – progresând mai bine și mai ecologic și integrând perspectiva de gen, incluziunea și inovațiile în planificare urbană.

Oportunitățile de învățare sunt disponibile prin intermediul Secțiunii de învățare urbană. De asemenea, consultați Biblioteca M4EG pentru a accesa resurse selectate.

Oportunități financiare

Municipalitățile vor beneficia de călătoria de portofoliu învățând instrumente inovatoare, inclusiv ascultarea socială, extragerea de sensuri, proiectarea portofoliului, prognozarea etc., pentru a înțelege și a analiza mai bine nevoile comunităților și pentru a dezvolta un set de opțiuni pentru a stimula o „transformare”.

Cel puțin 12 autorități locale vor beneficia de proiectarea și implementarea unui portofoliu pe o perioadă de 2 ani. În total, vor fi implementate cel puțin 50 de opțiuni de stimulare a transformării urbane a orașelor. În 2021, a fost lansat primul apel la exprimarea interesului și până acum au fost selectate în total 6 orașe. Pentru mai multe informații, contactați biroul de țară relevant .

Mentorat pentru inovare. Imaginarii urbane

Facilitatea M4EG va sprijini 14-20 de proiecte de inovare la scară mică, iar o parte dintre acestea vor fi selectate la sfârșitul anului 2021, pentru implementare în 2022. Finanțarea disponibilă pentru intervenția la scară mică este de 60000 EUR per proiect.

Apelul anual de propuneri pentru inovare se concentrează pe „TRANFORMARE URBANĂ – Reimaginarea vieții în oraș”. Eligibilitatea se va baza pe apelul în curs/următor de exprimare a interesului pentru portofoliul municipalității. Transformarea urbană se concentrează pe crearea de orașe și comunități receptive, rezistente și durabile, cu oportunități economice în continuă creștere și viață socială vibrantă

Ce vor primi orașele?
  • INSTRUIRE: în proiectarea centrată pe om și expunerea la abordări bazate pe complexitate
  • GRANT: Orașele selectate vor primi finanțare disponibilă pentru intervenții la scară mică ]n valoare de 60000 EUR per proiect.
  • MENTORAT: oferit de Center for Public Impact (CPI), o organizație de caritate care lucrează cu organizații guvernamentale, ale societății civile și din sectorul public din întreaga lume pentru a sprijini orașele în reîncadrarea problemelor lor
  • ÎNVĂȚARE: Accent pe învățare prin activități de învățare de la egal la egal și de extragere a sensurilor
Urban Imaginaries local authorities

O privire asupra Mentoratului de inovare – Imaginarii Urbane acum.

Apelul UE la propuneri în 2021 în cadrul M4EG a fost anunțat în primăvara anului 2021, iar solicitanții selectați au fost anunțați la sfârșitul anului 2021

„Au fost selectate în total 13 proiecte ale autorităților locale”

Apelul la propuneri a fost împărțit în două loturi geografice și un lot orizontal.

Obiectivele specifice ale Lotului 1 și Lotului 2:

Investiții în avantaje comparative locale pentru a stimula dezvoltarea afacerilor; investiții în opțiuni strategice pentru dezvoltarea afacerilor sau pentru consolidarea rezistenței modelelor economice locale.

Investiții în infrastructură hard (fizică) și soft pentru a îmbunătăți mediul de afaceri; explorarea de noi oportunități de afaceri (adică economii de platformă) care pot avea un efect catalizator și sistemic.

Atragerea de investiții externe, creșterea accesului local la finanțare și sporirea atractivității autorităților locale pentru surse inovatoare/diverse de finanțare.

Obiectivele specifice ale lotului 3:

Diseminarea și comunicarea rezultatelor și lecțiilor învățate din Planurile de dezvoltare economică locală existente, așa cum au fost stabilite în prima fază a M4EG.

Monitorizarea, urmărirea și creșterea sustenabilității proiectelor existente.

Pentru toate loturile, propunerile trebuiau să abordeze toate cele trei priorități ale apelului:

  • incluziunea socială;
  • ecologizarea orașelor
  • prosperitate și inovație..