Şəhər infrastrukturunun fəaliyyəti çox mürəkkəb olduğundan və müxtəlif səviyyələrdə iştirakçılar və əlaqələri əhatə etdiyi üçün qrup əsas diqqəti şəhərin inkişaf etmiş iqtisadi imkanlara və, müxtəlif və yığcam formalarda, açıq düşüncəli və yüksək enerjili icmaya malik olacağı çevik, sabit və dayanıqlı şəhər məkanı yaratmaq üçün “ŞƏHƏRİN TRANSFORMASİYASI” layihəsinə yönəldəcək.

Learning path

Bələdiyyələr ətraf mühit və keyfiyyətin yaxşılaşdırılması, gender, inkluzivlik və innovasiya aspektlərinin şəhərin inkişafının planlaşdırılmasında nəzərə alınması üçün yeni təhsil imkanları və böhrandan sonra iqtisadiyyatın bərpası ilə bağlı məsələlərin həlli üçün maliyyə vəsaitlərinə çıxış əldə edəcək.

Təhsil imkanları Şəhər Tədris Mərkəzində, Şəhər Tədris Bölməsində mövcuddur. Həmçinin, siz “Şəhər transformasiyası üçün seçilmiş istinadlar” bölməsində yerləşən M4EG kitabxanasında dəyərli məlumatlar tapa bilərsiniz.

Financial opportunities

Portfelin yaradılması üçün seçilmiş bələdiyyələr bələdiyyənin ehtiyaclarının daha yaxşı başa düşülməsi və təhlil edilməsi və bələdiyyənin müsbət transformasiyasını sürətləndirmək üçün ictimai rəyin öyrənilməsi və təhlili, portfelin hazırlanması və sairə daxil olmaqla innovativ alətləri öyrənməklə portfelin yaradılması prosesindən faydalanacaq.

Ən azı 12 bələdiyyə 2 il müddətində portfelin yaradılması və həyata keçirilməsindən faydalanacaq.Ümumilikdə, şəhərlərin transformasiyasını sürətləndirmək üçün ən azı 50 variant həyata keçiriləcək.2021-ci ildə ilk proqramda iştirak üçün müsabiqə başladılmış və indiyədək cəmi 6 şəhər seçilmişdir. Əlavə məlumat üçün müvafiq ölkə nümayəndəliyi ilə əlaqə saxlayın..

Innovation mentorship

“İqtisadi İnkişafı Dəstəkləyən Bələdiyyə Sədrləri” proqramı çərçivəsində 14-20 kiçik innovasiya layihəsi dəstəklənəcək, onlardan bəziləri 2022-ci ildə həyata keçirilməsi üçün 2021-ci ilin sonunda seçiləcək.Kiçik miqyaslı müdaxilə üçün mövcud olan maliyyələşdirmə hər layihə üçün 60,000 avro təşkil edir.

İnnovasiyalar üzrə illik müsabiqə əsas məqsədi “ŞƏHƏRİN TRANSFORMASİYASI – Şəhər həyatının yenidən şəkilləndirilməsi”dir. Portfel bələdiyyəsi cari/gələcək proqramda iştirak üçün müsabiqənin nəticələrinə əsasən iştirak etmə hüququ qazanacaq. “ŞƏHƏRİN TRANSFORMASİYASI” şəhərin daha böyük iqtisadi imkanlara və geniş düşüncə tərzinə malik müxtəlif və yığcam formalarda dinamik icmaya malik olacağı çevik, möhkəm və dayanıqlı şəhər məkanının yaradılmasına yönəlmişdir.

Şəhərlər və qəsəbələr proqramdan nə əldə edəcək?
  • TƏLİM:İnsan mərkəzli layihə və mürəkkəbliyə əsaslanan yanaşmalar ilə tanışlıq
  • QRANT: Seçilmiş şəhərlər kiçik miqyaslı layihələr üçün 60 000 avro məbləğində maliyyə dəstəyi əldə edəcəklər.
  • MENTORLUQ:Şəhərlərə problemlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsində dəstək olmaq üçün bütün dünya üzrə hökumətlər, vətəndaş cəmiyyəti və ictimai sektor təşkilatları ilə işləyən xeyriyyə cəmiyyəti İctimai Təsir Mərkəzi (CPI) tərəfindən təmin edilir.
  • Öyrənmək: Kollegial təlim və praktiki məşğələlər əsasında öyrənməyə xüsusi diqqətin yetirilməsi
Urban Imaginaries local authorities

İnnovasiya üzrə mentorluğa baxış– Şəhər təxəyyülü barədə ümumi məlumat.

Aİ-nin "İqtisadi İnkişafı Dəstəkləyən Bələdiyyə Sədrləri" proqramı çərçivəsində 2021-ci il üçün təkliflərin verilməsi üçün müsabiqə 2021-ci ilin yazında elan edilmiş və seçilmiş namizədlər haqqında məlumat 2022-ci ilin sonunda verilmişdir.

Cəmi 13 bələdiyyənin layihələri seçilmişdir.

Təkliflərin verilməsi üçün müsabiqəsi iki coğrafi lota və bir üfüqi lota bölünmüşdü.

1-ci lotun və 2-ci lotun spesifik hədəfləri:

Biznesin inkişafının stimullaşdırılması üçün yerli müqayisəli üstünlüklərə investisiya; biznesin inkişafı üçün strateji variantlara və ya yerli iqtisadi modellərin dayanıqlığının gücləndirilməsinə investisiyalar.

Biznes mühitinin yaxşılaşdırılması üçün sərt (maddi) və yumşaq (xidmət) infrastruktura investisiya qoyulması; Katalitik və sistemli təsir göstərə biləcək yeni biznes imkanlarının (yəni platforma iqtisadiyyatları) araşdırılması.

Xarici investisiyaların cəlb edilməsi, yerli maliyyəyə çıxış imkanlarının genişləndirilməsi və bələdiyyələrin innovativ/müxtəlif maliyyə mənbələri üçün daha cəlbedici edilməsi.

3-cü lotun spesifik hədəfləri:

"İqtisadi İnkişafı Dəstəkləyən Bələdiyyə Sədrləri" proqramının birinci mərhələsi çərçivəsində yaradılmış mövcud yerli iqtisadi inkişaf planlarından əldə edilmiş nəticələrin və dərslərin yayılması və paylaşılması.

Mövcud layihələrin monitorinqi, izlənilməsi və dayanıqlığının artırılması.

Bütün lotlar üçün təkliflər müsabiqənin hər üç prioritetini əhatə etməli idi:

  • Sosial inkluzivlik
  • Şəhərlərin yaşıllanması
  • Rifah və innovasiya