COMING SOON..

ŞƏHƏR TƏDRİS MƏRKƏZİ bələdiyyənizdə müsbət struktur dəyişikliklərinin həyata keçirilməsi üçün öyrənmə imkanları təmin edən vahid bir mərkəzdir. Buraya yeni nəsil yerli iqtisadi inkişaf planları, eləcə də ictimai rəyin proqnozlaşdırılması, təhlili və şərhi, adaptiv və çevik idarəetmə, təlim, monitorinq və qiymətləndirmə, gender problemlərinin qeydiyyatı və heç kəsin diqqətdən kənarda qalmaması, dayanıqlı inkişaf məqsədləri (DİM-lər) və gender amilləri nəzərə alınmaqla büdcə hazırlanması kimi bir sıra alətlər və yanaşmalar daxildir

 

Şəhər infrastrukturunun fəaliyyəti çox mürəkkəb olduğundan və müxtəlif səviyyələrdə iştirakçılar və əlaqələri əhatə etdiyi üçün qrup əsas diqqəti şəhərin inkişaf etmiş iqtisadi imkanlara və, müxtəlif və yığcam formalarda, açıq düşüncəli və yüksək enerjili icmaya malik olacağı çevik, sabit və dayanıqlı şəhər məkanı yaratmaq üçün “ŞƏHƏRİN TRANSFORMASİYASI” layihəsinə yönəldəcək.