Центр навчання міському розвитку (ЦНМР) це простір, в якому члени мережі M4EG отримують нові можливості для навчання та взаємодії, створюючи сприятливу екосистему для отримання відповідних знань та подальшого застосування їх на практиці. Він охоплює розробку планів місцевого економічного розвитку (ПМЕР) нового покоління, перехід від лінійного проєктного підходу до розробки «портфоліо проєктів» для розв’язання складних проблем, а також підтримку інновацій та мобілізацію ресурсів для впровадження місцевих ініціатив.

ЦНМР сприяє впровадженню нових підходів до розвитку міст та громад із застосуванням інструментарію «міських перетворень», який включає такі інструменти, як стратегічний форсайт, глибоке дослуховування до суспільної думки, осмислення набутого досвіду, адаптивне та гнучке управління процесами, безперервне спостереження та навчання. Всі перелічені інструменти зосереджені на прийнятті рішень на місцевому рівні, які прямо пов’язані з Цілями сталого розвитку (ЦСР), що визначені глобальним Порядком денним сталого розвитку до 2030 року.

Перейти до Міського навчального центру