COMING SOON...

Համայնքային ուսումնական կենտրոնը ձեր համայնքում դրական կառուցվածքային փոփոխություններ կատարելու համար նախատեսված ուսումնական հնարավորությունների «մեկ պատուհանի» սկզբունքով աշխատող վայր է: Այն կներառի տեղական տնտեսական զարգացման նոր սերնդի ծրագրերը, ինչպես նաեւ մի շարք գործիքներ եւ մոտեցումներ, որոնք վերաբերում են, ի թիվս այլոց, հեռատեսությանը, սոցիալական ունկնդրմանը եւ իմաստավորմանը, հարմարվողականը եւ ճկուն կառավարմանը, ուսուցմանը, մոնիտորինգին եւ գնահատմանը, գենդերային ներգծմանը եւ ոչ ոքի չանտեսելուն, ԿԶՆ-ներին եւ գենդերային բյուջետավորմանը:

 

Քանի որ համայնքային կառույցները խիստ բարդ են, ունեն դերակատարների եւ մասնակցության տարբեր շերտեր, ՀՀՏԶ-ն կենտրոնանում է «ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ» վրա՝ ստեղծելով արձագանքող, դիմացկուն եւ կենսակայուն համայնքային տարածքներ, որտեղ քաղաքներն ավելի մեծ տնտեսական հնարավորություններ եւ կենսունակ համայնքներ կունենան՝ կուռ եւ տարբերվող կառուցվածքով ու ընկալունակ մտածելակերպով: