Проєкт «Мери за економічне зростання» (M4EG), спільна ініціатива ЄС та ПРООН – це запрошення переосмислити міські та місцеві простори з метою досягнення позитивних трансформаційних змін та орієнтації на сучасні тренди. Проєкт M4EG розпочато у 2017 році для місцевих органів влади в межах ініціативи «Східного партнерства». Поточний етап програми реалізується ПРООН.

Місцеві органи влади, які є членами мережі M4EG, отримають нові можливості для навчання та налагодження зв’язків. Сюди входитиме оновлена редакція «Планів місцевого економічного розвитку» (ПМЕР), які передбачають перехід від стадії «проєкт» до застосування підходу «Портфель можливостей» для вирішення комплексних проблем, а також включають наставництво та гранти на інновації. Усі ці ініціативи буде зібрано разом та до них буде відкрито доступ у рамках роботи Міського навчального центру.

Головне:
Головне:
  • Проєкт охопить міста та містечка в країнах «Східного партнерства».
  • Протягом 4-річного періоду близько 350 місцевих органів влади отримають доступ до навчання, розвитку потенціалу та обміну знаннями завдяки Міському навчальному центру.
  • Щонайменше 50 місцевих органів влади отримають підтримку в розробці нових ПМЕР на основі методології проєкту «Мери за економічне зростання».
  • Щонайменше 12 місцевих органів зможуть дослідити перехід від проєктного підходу до портфельного для ліпшого вирішення комплексних викликів, при цьому інтегруючи міське планування,гендерний компонент та інновації на місцевому рівні.
  • Початкова стадія (seed fund) передбачає підтримку щонайменше 20 місцевих органів для дослідження потенційних місцевих перевтілень. Це дасть можливість місцевим органам влади з розробленими ПМЕР перейти до фази впровадження, яка була визначена як пріоритетна і яку необхідно посилити на першому етапі програми.
  • Розпочніть свою подорож